Sastanak ŽPV i ŽEV

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, osobe zadužene pastoralom u župi (katehisti) i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje. Zadaće Župnog pastoralnog vijeća su one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju. Glavne zadaće vijeće su:

  • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje  pastoralnih planova svojim prilikama
  • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
  • težnja zajedničkom pastoralu po planu naše Biskupije i Salezijanske Provincije
  • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi

Župno ekonomsko vijeće ima zadatak pomagati župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, pregledavati i odobravati blagajničke knjige i dokumentacije na kraju svakog pothvata, davati mišljenja o izvanrednim pothvatima župe i brinuti o čuvanju isprava i dokaznica. Ima samo savjetodavni, a ne odlučujući glas. U njemu se ipak treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom”.

Sastanak je u srijedu 16. rujna 2020. u 20 sati.

Event Details

Organizer : Župa Pomoćnice kršćana

Start Date : 16-09-2020

End Date : 16-09-2020

Time : 20:00

Event Venue