Susret roditelja prvopričesnika

Susret će biti u utorak 15. rujna 2020. u 19:45 u crkvi. Tema susreta biti će priprema za samu proslavu.

Event Details

Organizer : Župa Pomoćnice kršćana

Start Date : 15-09-2020

End Date : 15-09-2020

Time : 19:45

Event Venue