Propovijedi

06.05.2021. – Sveti Dominik Savio

sus hrani pet tisuća ljudi (Mt 14, 13–21; Mk 6, 30–34; Lk 9, 10–17) Nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. 2

Read More
11.04.2021. 2. Vazmena Nedjelja (B)

Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31 Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata,

Read More
Duhovna obnova – Petar i Juda, dva puta…

Duhovna obnova za mlade na Kmanu. Tema: Petar i Juda, dva puta…. don Ivan Alojzije Terze SDB

Read More
24.01.2021. 3. Nedjelja Kroz Godinu (B)

Mk 1, 14-20 (Obratite se i vjerujte evanđelju!) Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se

Read More
15.11.2020. 33. Nedjelja Kroz Godinu (A)

Mt 25, 14-30 (U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!) U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na

Read More