Don Mirko Barbarić SDB

Don Mirko Barbarić SDB

Ravnatelj zajednice

Don Mirko Barbarić, SDB (DragičinaČitluk24. svibnja 1947.), hrvatski rimokatolički svećenik i pisac, odgojitelj, visoki crkveni dužnosnik. Rodio se 24. svibnja 1947. u Dragićini, župa Čerin, Hercegovina. Pučku školu završio u Čerinu, a salezijansku Klasičnu gimnaziju u Rijeci i Križevcima gdje je i maturirao g. 1969. Filozofiju i bogoslovlje diplomirao u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu g. 1976, kada je u Zagrebu i zaređen za svećenika. Nakon službovanja u Splitu kao kapelan i u Zagrebu kao odgojitelj bogoslova, g. 1982. upisuje studij psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, gdje je i magistrirao g. 1986. Vrativši se u domovinu bio je odgojitelj bogoslova i provincijal Hrvatske salezijanske provincije. U rujnu 1991. četnici ga zarobili u zadarskom zaleđu s don Franjom Halužanom te zatočili u kninskom zatvoru Stara bolnica, gdje je proveo 33 dana. Ravnateljem Salezijanskog bogoslovskog doma u Zagrebu postaje 1994 ; za vrijeme te službe predaje psihologiju i logiku u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci. Suradnik je časopisa »Kateheza«. Posebice je zauzet u odgojno-obrazovanom radu s mladima.